Mô hình thanh lý

Mô hình xe ô tô Maserati (xe lỗi)

152,000₫ 179,000₫-15%

Mô hình máy bay 20cm (máy bay lỗi)

237,000₫ 279,000₫-15%

Mô hình xe ô tô BMW (Xe lỗi)

152,000₫ 179,000₫-15%

Mô hình xe mô tô Yamaha (xe lỗi)

186,000₫ 219,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Peugeot (xe lỗi)

1,664,000₫ 1,849,000₫-10%

Mô hình xe ô tô Nissan (xe lỗi)

1,572,000₫ 1,849,000₫-15%

Mô hình máy bay 16cm (máy bay lỗi)

144,000₫ 169,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Porsche (xe lỗi)

2,384,000₫ 2,649,000₫-10%

Mô hình xe ô tô Toyota (Xe lỗi)

178,000₫ 209,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Mazda (Xe lỗi)

1,884,000₫ 2,049,000₫-8%

Mô hình xe ô tô Land Rover (Xe lỗi)

341,000₫ 379,000₫-10%

Mô hình xe mô tô Kawasaki (Xe lỗi)

656,000₫ 729,000₫-10%

Mô hình xe ô tô Audi (Xe lỗi)

135,000₫ 159,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Lincoln (Xe lỗi)

1,331,000₫ 1,479,000₫-10%

Mô hình xe ô tô Ferrari (Xe lỗi)

84,000₫ 169,000₫-50%

Mô hình xe ô tô Fiat (Xe lỗi)

296,000₫ 329,000₫-10%

Mô hình xe ô tô Bugatti (Xe lỗi)

297,000₫ 349,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Bentley (Xe lỗi)

331,000₫ 389,000₫-15%

Mô hình xe ô tô Lamborghini (Xe lỗi)

179,000₫ 299,000₫-40%

Mô hình xe ô tô Rolls Royce (Xe lỗi)

305,000₫ 359,000₫-15%

Hết hàng

Mô hình xe ô tô Duesenberg (xe lỗi)

1,169,000₫ 1,299,000₫-10%

Hết hàng