Xe mô hình Nissan

Hàng mới Mô hình xe thể thao Nissan GT-R R35 2009 Liberty Walk LB Works 1:64 MiniGT Satin Silver giá rẻ
https://product.hstatic.net/1000328919/product/san-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-satin-silver-49__1__d8f5ad8b9ae24f7e9cff340fa472e544.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-martini-racing-133__1__feaa201bedc74f93a6e1fd48aadc63d3.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/nissan-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-candy-red-77__1__8a65a7ab7f584577b97533441d7e6f3f.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/tr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-black-copper-wheel-5__1__517ca3daf4634242a054ed2268af97b5.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-magic-pearl-taiwan-exclusive-85__1__3d5f8136cee54c66abeb20750ef690be.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-nissan-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-pink-pig-76__1__a182409364684291a5769e9d2ef3f029.jpg
Mô hình xe thể thao Nissan GT-R R35 2009 Liberty Walk LB Works 1:64 MiniGT Satin Silver giá rẻ
https://product.hstatic.net/1000328919/product/san-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-satin-silver-49__1__d8f5ad8b9ae24f7e9cff340fa472e544.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-martini-racing-133__1__feaa201bedc74f93a6e1fd48aadc63d3.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/nissan-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-candy-red-77__1__8a65a7ab7f584577b97533441d7e6f3f.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/tr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-black-copper-wheel-5__1__517ca3daf4634242a054ed2268af97b5.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-magic-pearl-taiwan-exclusive-85__1__3d5f8136cee54c66abeb20750ef690be.jpg
https://product.hstatic.net/1000328919/product/-nissan-gtr-r35-2009-liberty-walk-lb-works-1-64-minigt-pink-pig-76__1__a182409364684291a5769e9d2ef3f029.jpg
  • Satin Silver 49
  • Martini Racing 133
  • Candy Red 77
  • Black Copper Wheel 5
  • Magic Pearl Taiwan Exclusive 85
  • Pink Pig 76