0 (sản phẩm trong giỏ)
0 VNĐ
Đăng ký

Chương Trình Tặng Voucher

 
Khi mua trên 5 sản phẩm Quý Khách sẽ nhận được Voucher tương ứng với tổng giá trị các sản phẩm. Tổng giá trị sản phẩm quy đổi được tính như sau:
Voucher 200.000 VNĐ: Khi mua trên 5 sản phẩm có tổng giá trị 6.000.000 VNĐ 
Voucher 300.000 VNĐ: Khi mua trên 5 sản phẩm có tổng giá trị 8.000.000 VNĐ
Vouher 400.000 VNĐ: Khi mua trên 5 sản phẩm có tổng giá trị 10.000.000 VNĐ
Quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn để tham gia chương trình.
 
Thời hạn của Voucher là 1 tháng, kể từ ngày tặng.