Mô hình máy Bay - Thanh Lý

Mô hình máy bay 20cm (máy bay lỗi)

237,000₫ 279,000₫-15%

Mô hình máy bay 16cm (máy bay lỗi)

144,000₫ 169,000₫-15%