Cách liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng Tiki nhanh nhất

Tìm hiểu về kích thước xe mô hình

Topic này hỗ trợ khách hàng biết thêm thông tin và dễ dàng hình dung số đo, kích thước xe mô hình theo từng tỷ lệ
XE Ô TÔ (SUV) TỶ LỆ 1:18 (DÀI 25cm - NGANG 11cm - CAO 12cm)
Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ lái được, mở được tất cả các cửa , cốp và capo,...
 
 

XE Ô TÔ (CÁC DÒNG XE 4 CHỖ VÀ SIÊU XE) TỶ LỆ 1:18 (DÀI 24cm - RỘNG 12cm - CAO 7cm)

Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ lái được, mở được tất cả các cửa , cốp và capo,...

 

XE Ô TÔ TỶ LỆ 1:24 (DÀI 18cm - RỘNG 8cm - CAO 6cm)

Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, có thể mở được tất cả các cửa , cốp sau hoặc capo trước,...

 

XE Ô TÔ TỶ LỆ 1:32 (DÀI 14cm - RỘNG 6cm - CAO 4cm)

Chức năng của xe: Bánh trước bánh sau quay được, có chiếc có trớn, hai cửa mở được, capô trước, cốp sau có thể mở được tuỳ chiếc,...

 

XE Ô TÔ TỶ LỆ 1:36 (DÀI 12cm - RỘNG 5cm - CAO 4cm)

Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, hai cửa mở được,...

 
XE Ô TÔ TỶ LỆ 1:43 (DÀI 10cm - RỘNG 4cm - CAO 3cm) 
Chức năng của xe: Bánh trước và bánh sau quay được. 
 
 
 

XE Ô TÔ TỶ LỆ 1:64 (DÀI 8cm - RỘNG 4cm - CAO 2cm)

Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được.

 

XE MÔ TÔ TỶ LỆ 1:10 (DÀI 21cm - RỘNG 8cm - CAO 12cm)

Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ tay lái được, phuộc sau nhún được, có chân chống.

 
XE MÔ TÔ TỶ LỆ 1:12 (DÀI 17cm - RỘNG 6cm - CAO 9cm)
Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ tay lái được, phuộc sau nhún được, có chân chống.
 
XE MÔ TÔ TỶ LỆ 1:18 (DÀI 12cm - RỘNG 5cm - CAO 6cm)
Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ tay lái được, phuộc sau nhún được, có chân chống.
 
XE MÔ TÔ CÓ THÙNG TỶ LỆ 1:18 (DÀI 13cm - RỘNG 10cm - CAO 7cm)
Chức năng của xe : Bánh trước bánh sau quay được, bẻ tay lái được, phuộc sau nhún được, có chân chống.
 
 
Bài liên quan